Ohjelman aikataulu julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Kaikki ennakkomateriaalit löytyvät täältä. Yksittäisten työpajojen ennakkomateriaaliin löytyy linkki työpajan otsikon kohdalta. Tuomas Kuusniemen työpajan videoennakkomateriaaliin löytyy myös suora linkki kuvaustekstin lopusta.

Ohjelma-aikataulu

Pääsali Sali 1 Sali 2 Lounge
Perjantai
16 Ovet aukeavat
17
Vapaata pelailua / Lounge-ohjelmaa
18
19 Avajaiset ja skenekatsaus
20 Speed Friending
21-23 Sauna / Pelaamista / Lounge-ohjelmaa
Lauantai
8 Aamiainen
9
10
Oikeat pelaajat oikeisiin peleihin
Roolipelien tarvehierarkia: Kampanjan synty
Lounge Talks
11
12 Lounas
13
Sosiaalisen vuorovaikutuksen mekaniikkapaja
Pelaajahahmot toistensa vihollisina
Yhteiskuntasuunnittelu roolipeleissä (Lounge ei käytössä)
14
15 Tule kertomaan projektistasi
16 Päivällinen
17
Frankensteinin jalanjäljissä
Keiltä puuttuu pelit?
Lounge Talks
18
19-23 Sauna / Pelaamista / Lounge-ohjelmaa
Sunnuntai
9 Brunssi
10
Roolipelikampanjan sovittaminen romaaniksi
Uusien kampanjarakenteiden ideointibingo
Lounge Talks
11
12
Romaanin sovittaminen roolipeliksi
Taistelutyöpaja
13
14-15 Päättäjäiset

 

Työpajat

Uusien kampanjarakenteiden ideointibingo – Mikko Karttunen

Roolipelin kampanja ei koostu pelkästään hahmoista, miljööstä, tilanteista ja värikkäistä ideoista. Kampanjaa määrittävät myös erilaiset rakenteet. Tällaisia rakenteita ovat mm. kampanjan skenaarioiden suhteet toisiinsa (esim. yksi iso tilanne, toisistaan riippumattomien seikkailujen sarja, erillisiksi seikkailuiksi pilkottu tarina jne.) sekä pelaajahahmojen väliset suhteet (perinteinen seurue, omia tavoitteitaan ajavat individualistit, joku näiden yhdistelmä jne.).

Mitä laajemmin erilaisia kampanjarakenteita hahmottaa, sitä erilaisempia kampanjoita (ja myös roolipelejä) voi suunnitella. Tässä workshopissa opitaan hahmottamaan kampanjoiden usein kirjoittamatta jääviä rakenteita sekä sovelletaan tätä tietoa törmäyttämällä bingoruudukossa erilaisia rakenteita keskenään ja katsomalla millaisia eri kampanjoita niistä voisi saada aikaan.

Bingoruudukolla törmäytetään esimerkinomaisesti eri skenaariorakenteita ja eri tapoja järjestellä pelaajahahmojen suhteita, mutta tämän mielivaltaisen harjoitteen oppeja voi soveltaa paljon laajemmallekin.

Keiltä puuttuu pelit? – Sami Kyllönen

Pohditaan yhdessä, millaisille potentiaalisille roolipelaajille löytyy huonosti tai ei vielä ollenkaan pelejä, ja kenelle roolipelejä taas ei kannata tehdä. Laaditan esimerkkikäyttäjäprofiileja, joiden avulla on helpompi huomioida kohderyhmien erityispiirteet käytännön pelisuunnittelutyössä.

Roolipelien tarvehierarkia: Kampanjan synty – Pekka Hänninen

Työpajamuotoista pohdintaa roolipelikampanjoiden rakenteista ja niiden muodostamisesta. Tiedossa on ohjattua, rakenteellista brainstormaamista, jossa pyritään kartoittamaan miten pelit syntyvät, miten niitä rakennetaan ja millaisia metodeja ja malleja niiden rakentamiseen käytetään.

Oikeat pelaajat oikeisiin peleihin: sopimalla yhteisymmärrykseen – Arttu Hanska

“Ei, taas tuollainen powergameri!”
“Älä nyt puhu hahmossa vaan heitä noppaa!”
“En pelaa enää, jos hahmosi puukottaa selkään!”

Työpajan aiheena on yhteisten pelisääntöjen sopimisen tärkeys pöytäroolipeleissä. Roolipelit toimivat parhaiten silloin, kun kaikilla osallistujilla on yhteinen käsitys mitä ja miten pelataan. Roolipeleihin liittyy perinteisesti paljon olettamuksia, miten pelin pitäisi toimia. Kun osallistujien odotukset eivät kuitenkaan kohtaa, syntyy yhteentörmäyksiä ja herää kysymys, että kuka pelasi oikein? Tähän kysymykseen on harvoin oikeaa vastausta.

Työpajassa mietitään tilanteita, jotka ovat voineet johtua yhteisen sopimuksen puutteesta, keskustellaan millaisilla työkaluilla näitä tilanteita voi välttää ja ideoidaan uusia tapoja osallistujien odotusten yhtenäistämiseen.

Inspiraationa työpajalle on toiminut Christopher Chinnin kirjoittama “The Same Page Tool”.

Yhteiskuntasuunnittelu pelimaailmoissa – Tanja Lehto

Jos nautit tarralapuille kirjoittamisesta, yhteiskunnallisten ongelmien pohtimisesta ja maailmojen rakentelusta, on tämä työpaja sinulle! Tavoitteena on monipuolistaa maailmansuunnittelua huomioimalla helposti unohtuvia, mutta yhteiskunnan turvallisuudelle ja vakaudelle keskeisiä seikkoja. Opit myös uusia tapoja suistaa (kuvitteellisen) yhteiskunnan pois tasapainosta.

Työpaja ei pyri vastaamaan todellisen maailman yhteiskuntien ongelmiin, eikä se ole areena poliittiselle väittelylle. Tavoitteena on auttaa sinua luomaan omaan pelimaailmaasi uskottava asenneilmapiiri, hyvinvointijärjestelmä, sekä yhteiskunnallisten ongelmien kirjo.

Yhteiskuntasi voi sijoittua planeetan pinnalle, avaruusasemalle tai kattaa vain yhden kaupunkivaltion; oleellista on että se on yhden hallinnon alla. Jos sinulla on puolivalmis maailma, johon haluat työpajan oppeja soveltaa, voit hyvin tehdä niin.

Pelaajahahmot toistensa vihollisina – Ossi Sandberg

Monesti pelaajahahmot asetetaan toimimaan yhdessä kohti yhteistä päämäärää. Tämä on vahva tekniikka, jolla saadaan tilanne hallittavaksi ja annetaan kaikille mahdollisuus osallistua. Lisäksi se tekee pelinjohtajan tehtävän helpoksi. Siihen kuitenkin tukeudutaan nykyään liikaa. Se ei kuitenkaan ole ainut tapa rakentaa peliä. Pelaajat ovat arvokas resurssi, ja heitä pystyy käyttämään paljon monimutkaisempaan. Pelaajat voivat olla toistensa antagonisteja.

Työpajassa käydään lyhyet esimerkit siitä kuinka pelaajat voivat toimia toisiaan vastaan. Esimerkit ovat haastepelissä ja narrativistisesta pelistä. Tämän jälkeen puramme kokemuksia. Sen jälkeen esitellään tekniikoita ja käydään koordinoitua keskustelua kuinka toimivia ne olisivat eri ympäristöissä.

Sosiaalisen vuorovaikutuksen mekaniikkapaja – Tuomas Kuusniemi

Kiinnostaako sinua edistää ei-taistelullisten sosiaalisten tilanteiden mallintaminen, ohjaaminen tai kuvaileminen roolipelisääntöjen avulla?

Sosiaalisen vuorovaikutuksen mekaniikkapajassa pohdimme tätä usein laiminlyötyä pelisuunnittelun tahoa ja pyrimme luomaan kehyksiä joiden puitteissa mielekkäiden vuorovaikutusmekaniikkojen suunnitteleminen olisi mahdollisimman selkeää. Tarkoitus ei tietenkään ole luoda varsinaista sovellettavaa säännöstöä, vaan ennemminkin ruokkia osallistujien mielikuvitusta hedelmällisen keskustelun kautta.

Saateteksti ennakkomateriaalille

Pelimekaniikan käyttäminen sosiaalisissa tilanteissa on yleinen kiistakapula, ja uskoakseni yksi
merkittävä syy tähän tilanteeseen on se, että tilanteissa sovellettavat säännöt eivät vastaa sitä,
mitä arkikokemuksemme pistää meidät odottamaan. Tätä mekaniikkatyöpajani on tarkoitus
lievittää. Tarkastelemme, minkälaisia vuorovaikutusmuotoja on tarpeen huomioida ja sitten
arvioimme, mitä näitä muotoja mallintavien sääntöjen tulisi huomioida.

Tällä videolla lisää aiheesta (suora linkki videoon, otsikon linkki johtaa pdf-tiedostoon, josta löytyy tämä saateteksti ja linkki videoon).

Romaanin sovittaminen roolipelikampanjaksi – Eero Tuovinen

Työpajan osallistujat valitsevat romaanin (tai elokuvan, tai oopperan, tai muun perinteisen taideteoksen) ja tarkoituksenmukaisen sääntöjärjestelmän. Sovitamme valitun teoksen roolipelikampanjaksi (tai skenaarioksi vähäisemmän teoksen tapauksessa) valitun sääntöjärjestelmän huomioiden.

Työpajassa käytetään ohjaajan valitsemia ja kehittämiä strukturalistisia menetelmiä, jotka pyrkivät käyttämään sovitettavan teoksen kaikki hyödylliset osat, ja tuottamaan pelitavan, joka tekee oikeutta alkuteoksen ideoille ilman kompromisseja pelattavuudessa. Kyse on roolipelistä vaihtoehtoisena tarinan kokemisen mediana spinoff-kulttuurin kirjossa.

Työpajaan voi valmistautua myös etukäteen, mutta kylmiltään osallistuminen ei ole liian myöhäistä kokeneelle pelinjohtajalle. Työskentely tapahtuu ohjattuna vaiheittain, kuljettaen samalla esimerkkinä mukana ohjaajan omaa “Prydainin kronikat” -kampanjaa, joka on rakennettu käsiteltäviä tekniikoita hyödyntäen.

Teknisiä kirosanoja: strukturalismi, simulationismi, partisipationismi, rautatie-pelinjohtaminen.

Frankensteinin jalanjäljissä – Ola Repo

Pelien hybridisointi – miten, missä ja miksi ajoittain pelejä, kampanjoita ja systeemejä hybridisoidaan. Mikä niissä toimii? Mitä niistä saisi irti? Miten niitä voisi hyödyntää?

Työpajamuotoisesti brainstormataan sekä esimerkkejä että uusia ideoita siihen, miten teorialtaan hyvin erilaiset genret pystyy yhdistämään toimivaksi kokonaisuudeksi, luoden hybridejä kyseisten genrejen välillä. Työpajassa tutkitaan, miksi nämä ideat kiehtovat tai karkottavat, ja luodaan nopeita ajatuksia mahdollisiksi pelikelpoisiksi ideoiksi.

Taistelut roolipeleissä: paremmin, monipuolisemmin ja todellisemmin – Joonas Hämeenniemi

Työpajassa keskitytään paikantamaan ongelmia roolipelien taisteluissa ja löytämään niihin ratkaisuja, jotta tulevat turpakäräjäsi olisivat mielenkiintoisempia, monipuolisempia ja realistisempia.

Roolipelikampanjan sovittaminen romaaniksi – Petteri Hannila

Monet pelinjohtajat harrastavat myös kirjoittamista, eikä näiden harrastusten yhdistäminen ole mitenkään ennenkuulumatonta. On tiettyä järkeä valjastaa roolipelin spontaani luovuus kertomakirjallisuuden käyttövoimaksi; peliprosessit voivat helposti tuottaa enemmän kuin tarpeeksi raaka-ainetta kirjallisuudelle.

Keskustelemme työpajassa tämän prosessin mahdollisuuksista ja kirja-ideoistamme perinteistä kirjoittajatyöpajaa mukaillen. Mukaan saa tulla myös ilman omaa kirjoitusprojektia, mutta sellaisen suunnitteleminenhan on hauskaa vaikka sen kanssa ei vielä hirmuisen vakavissaan olisikaan. Työpaja sopii myös aloitteleville kirjoittajille.

 

Muu ohjelma

Avajaiset

Conin potkaisevat virallisesti käyntiin avajaiset, joissa pääjärjestäjät Tanja Lehto ja Ola Repo toivottavat kävijät tervetulleiksi historian kolmanteen α-coniin. Avajaisissa selviävät conin käytännön asiat ja avajaisten päätteeksi on mahdollista jäädä samaan saliin tutustumaan muihin osallistujiin paremmin.

Speed Friending – Tanja Lehto

Speed Friendingillä pyöräytät conisi käyntiin kevyesti! Ohjelmassa saat muutaman minuutin aikaa tutustua kuhunkin keskustelukumppaniin, kunnes kellon soidessa juttukaveri vaihtuu. Ohjelmanumero on hyvä tapa tutustua muihin osallistujiin kasvokkain heti tapahtuman alussa. Osallistujilla tulee olemaan käytettävissä noppia ja taulukoita, joilla jutunaiheita voi halutessaan valikoida.

Tule kertomaan projektistasi – Ola Repo

Monilla roolipelaajilla on roolipelaamisen ja kampanjojen suunnittelun lisäksi monenlaisia projekteja roolipeleihin liittyen – romaaneja, omia pelijärjestelmiä, homebrewejä, larppeja, ja monia muita.

Tämä ohjelmanumero on olemassa jotta halukkaat voisivat kertoa projekteistaan. Minimipituutta projektiesittelyille ei ole, mutta ne saavat kestää enintään 10 minuuttia, jotta mahdollisimman moni pääsee kertomaan omista suunnitelmistaan.

Ohjelmanumero on tarkoitettu projektien väsääjille ideoiden jakamiseen, palautteen saamiseen, ja kiinnostuksen herättämiseen. Tämä on sinulle oikea paikka myös jos haluat saada tietää mitä kaikkea skenessä puuhataan!

Ohjelman vetää Ola Repo, joka tulee myös kertomaan omasta projektistaan, hybriditeemaisesta roolipelistä, joka kulkee projektinimeltään “Shatter” tai “Black Book”. Mukaan projektiasi esittelemään voit ilmoittautua tapahtuman, ja vielä ohjelmanumeronkin, aikana

Päättäjäiset

Vaikka se onkin surullinen ajatus, myös Alfaconin on loputtava. Saatamme conin kunnialla päätökseen, nostaen viikonlopun parhaat palat esiin ja keräten talteen toiveet ensi vuoden Alfaconia varten.