Ohjelmahaku on päättynyt!

Voit edelleen ilmoittaa lounge-ohjelmaa, pelitestin tai -demon, tai työpajan. Ohjelmanjärjestäjien ilmaisliput on kuitenkin jo jaettu. Tästä edespäin ilmoittautuvat ohjelmanjärjestäjät maksavat osallistumisestaan kuten muutkin osallistujat. Osallistujamaksun maksavan työpajanjärjestäjän ei tarvitse toimittaa ennakkomateriaalia.

Minkälaista ohjelmaa Alfacon 2019 hakee?
Tänäkin vuonna Alfacon hakee erityisesti workshop/työpaja -tyylistä ohjelmaa, johon ei liity pitkiä monologeja, vaan keskustelun herättämistä, ideoiden pyörittelyä ja yhdessä tekemistä, vaikkapa pelimekaniikkojen testausta. Yhden työpajaslotin pituus on 90min ja työpajaan on hyvä mahtua ainakin 14 henkeä. Jotta Alfaconissa voidaan mennä suoraan asiaan, jokainen ohjelmanjärjestäjä valitsee jonkin työpajansa aiheeseen liittyvän tekstin, jonka osallistujat saavat etukäteen luettavakseen. Järjestämällä työpajan Alfaconissa pääset tapahtumaan veloituksetta ja saat majoituksen sekä tapahtuman aikana tarjottavat ruuat. Voit ilmoittaa ohjelmaan myös lyhyen avainpuheenvuoron, lounge-ohjelmaa, tai vaikka pelidemon, mutta nämä eivät oikeuta ilmaiseen osallistumiseen.

Vuoden 2019 Alfaconin teema on “Roolipelaamisen tuhannet kasvot”. Työpajassa voit käsitellä esimerkki seuraavanlaisia asioita:

Monimuotoiset roolipelit:

  Minkälaisia roolipelejä skenessämme pelataan? Millaisin välinein? Millaisia oletuksia pelikulttuurissamme vallitsee siitä millainen on “oikea” roolipeli? Miten oletuksia murretaan?

Roolipelaajien monet kasvot:

  Keitä skenessä on mukana? Ketkä ovat aktiiveja? Keiden ääni kuuluu? Mitä tiedämme Suomen roolipeliskenen jäsenistä?

Mahdollisuuksia ja muutosvastarintaa:

  Miten sujuu erilaisten pelityylien kohtaaminen? Entä erilaisten pelaajien? Miten avoimia olemme roolipeliskenen muutoksille? Mitä tapahtuu kun pöydän ympärillä oletukset eivät kohtaa ja miten siitä päästään eteenpäin.

Pelin laidalla:

  Mitä muuta pelaamiseen kuuluu kuin itse peli? Millaista taidetta roolipelien ympärille on kehittynyt ja millaisiin projekteihin ne ovat inspiroineet? Mitä muuta skenessämme pelaamisen lisäksi puuhataan?

Mikä on työpaja?
Työpaja on käytännönläheinen intensiivikurssi johonkin tiettyyn aiheeseen ja siinä pääpaino on yleensä tiedonvaihdolla ja vuorovaikutuksella. Työpajoissa voi olla vetäjän lyhyitä alustuksia, mutta yleensä niissä päästään alusta alkaen puhumaan, tekemään ja pohtimaan asioita yhdessä muiden osallistujien kanssa. Työpajan voi muodostaa keskustelua herättävien aiheiden tai ongelmien ympärille, tai niissä voi esitellä jotain roolipeliteorian osaa käytännönläheisesti. Työpaja voi myös muodostua pelaamisen ympärille: työpajan yhteydessä voit esimerkiksi vetää lyhyen peliskenaarion, josta keskustellaan joko ennen, jälkeen tai kesken pelin työpajan teemaa pohtien. Pelkkään pelaamiseen on aikaa ja tiloja työpajaohjelmien ulkopuolella.

Sinulla ei ole yleisöä, vaan sinulla on osallistujia
Ota huomioon osallistujasi, kunnioita heitä ja käytä heitä hyödyksi! Alfaconin yleisö on roolipelaamiseen perehtynyt harrastukselleen omistautunut joukko. He ovat ihmisiä, jotka kehittävät ja edistävät harrastusta: idearikkaita pelaajia, pelejään jatkuvasti kehittäviä pelinjohtajia ja nerokkaita pelintekijöitä. Sinun tehtäväsi ohjelman vetäjänä on valjastaa tämä potentiaali ja ohjata se haluamaasi suuntaan. Älä siis suotta tuhlaa aikaa jaarittelemalla perusteista ja pitämällä pitkiä yksinpuheluja, vaan hyödynnä yleisösi potentiaali osallistamalla heitä.

Rohkeasti soveltamaan!
Mieti miten muut conittajat hyötyvät työpajastasi! Älä vain kerro, mitä siistiä olet tehnyt ja keksinyt, vaan mieti, miten osallistujat pääsevät soveltamaan ja jatkojalostamaan ideaasi. Voisivatko osallistujat soveltaa ajatuksiasi ryhmissä käyttämiinsä roolipelijärjestelmiin? Voisitteko ideoida jotain uutta yhdessä? Jos ohjelmasi koskee hahmonluontia, tehkää hahmoja esittelemäsi mallin mukaan. Jos olet kehittänyt mullistavan tavan luoda pelimaailmaa tai kirjoittaa kampanjajuonta, luokaa maailmaa tai suunnitelkaa kampanja.

Ennakkotehtävä
Jotta Alfaconissa voidaan mennä suoraan asiaan, pidetään luennot ennakkomateriaalin avulla etukäteen. Valitse tai kirjoita työpajasi aiheeseen liittyvä 2-4 sivun pituinen suomen- tai englanninkielinen teksti osallistujille ennakkoon luettaviksi. Teksti voi olla blogiteksti, sääntöteksti, roolipeliteoriaa tai jotain akateemisempaa. Teksti voi myös olla itse kirjoittamasi. Tärkeintä on, että teksti liittyy ohjelmaasi ja antaa osallistujille eväitä yhteiseen keskusteluun. Voit suunnitella ohjelmasi siten, että osallistujien oletetaan lukeneen ennakkomateriaalin. Voit tällöin ohjelmassasi sukeltaa syvemmälle vähemmän tunnettuihinkin aiheisiin.

Avainpuheenvuorot
Tänä vuonna otamme ohjelmaan mukaan myös 15 minuutin pituisia avainpuheenvuoroja (vrt. keynote speech). Avaukset esitetään tapahtuman alkupuolella Alfacon Talks -ohjelmanumerossa. Puheenvuorojen tavoitteena on johdatella tapahtuman teemojen käsittelyyn ja nostaa esille keskeisiä aiheita. Avainpuheenvuoroissa sinulla on mahdollisuus esittää aivan uusia ajatuksia tai tuoda vanhoihin konsepteihin uusi näkökulma. Hyvä puheenvuoro on ytimekäs ja pyrkii selkeään johtopäätökseen, vaikka johtopäätös olisikin vain että aihe X on tarkastelun arvoinen. Hyvin informoitu puhuja ja hyvin perusteltu puheenvuoro ovat hyvän ohjelman ainekset, mutta varo hukuttamasta yleisöä yksityiskohtiin, sinulla on lyhyt aika käytettävissäsi, varmista että keskeinen ajatuksesi tulee läpi.

Mahdollisia tapoja toteuttaa avainpuheenvuoro:

 • Idea: Tuo esille uusi ajatus, toimintamalli tai tekniikka.
 • Taide ja toiminta: Esittele projekti, peli tai yhteistoiminnan tapa, jossa olet itse ollut mukana tai jonka olet toteuttanut.
 • Ongelma: Nosta keskusteluun roolipeliskeneä koskeva haaste. Hienoa, jos sinulla on tarjota ratkaisua, mutta mielenkiintoinen näkökulma, tai muuten pimentoon jäävän aiheen käsittelyyn nostaminen ovat myös hyviä tavoitteita.

Avainpuheenvuoropuhujilta ei edellytetä ennakkomateriaalin lähettämistä, eikä näille puheille ei aseteta rajoitteita osallistujamäärän suhteen: yleisöä mahtuu niin paljon kuin suuri sali vetää.

Ilmoita oma ohjelmasi Alfaconiin tämän lomakkeen kautta.

Netistä löytyy paljon apua työpajan suunnitteluun:

Otavan Opiston Art of Hosting -työkirja, konkreettisia vinkkejä työpajanpitoon sivulta 17 alkaen. Työkirjan kuvituksessa näkyy myös Alfaconissa käytössä oleva tila, iso pääsali.

WikiHown englanninkielinen opas työpajan valmisteluun.

Xplanen 10 vinkkiä onnistuneeseen työpajanpitämiseen englanniksi.

…ja avainpuheenvuorojen laatimiseen:

Ylen vinkit puheenpitäjille.

TED-organisaation ohje puhujille.

WikiHown englanninkielinen opas avainpuheenvuoroista.